BPM berekenen 2012 – vanaf juli 2012

De BPM regeling in 2012 ontmoedigt vervuilende auto’s en ‘subsidieert’ minder vervuilende auto’s verder. Gemiddeld genomen blijft de BPM in 2012 ongeveer gelijk aan 2011. Bij het importeren van een auto kan gebruikt worden gemaakt van de BPM afschrijvings tabel 2012.


BPM berekenen vanaf juli 2012

Deze regeling geldt alleen voor auto import na 1 juli 2012. Per 1 juli 2012 is de oude regeling vervangen door onderstaande nieuwe regeling. Belangrijkste verschillen zijn:

  • lagere eerste drie schijven van de BPM op basis van de CO2 uitstoot om lage CO2 uitstoot te bevorderen.
  • introductie van een vierde schijf die het kopen van zeer vervuilende auto’s nog verder ontmoedigd.
  • geen dieseltoeslag in de BPM voor minder onderscheid tussen diesel en benzine.

De BPM regeling tot 1 juli 2012 vindt u op de pagina over BPM berekenen tot juli 2012.


Het BPM percentage geheven over de netto catalogusprijs blijft op het lage percentage van 11,1% (gold ook in de eerste helft van 2012). Dit variabele BPM percentage bedroeg in 2011 nog 19.0%.


BPM tarief in 2012 voor vervuilende auto’s omhoog

Bij auto’s met een hoge CO2 uitstoot gaat het BPM tarief in 2012 verder omhoog. De totale BPM bij auto’s met meer vervuilende motoren neemt toe en die van minder vervuilende neemt af.


BPM 2012 berekening kleiner verschil tussen diesel en benzine

Voor een diesel en benzine gelden andere waarden waarop het vaste BPM bedrag berekend moet worden. Het tarief per gram CO2 uitstoot is daarentegen wel gelijk. Het onderscheid tussen benzine en diesel wordt ook minder door het verdwijnen van de dieseltoeslag. Om te compenseren voor het verschil in accijns tussen diesel en benzine (lagere accijns op diesel), is er nu wel een dieseltoeslag van EUR 40,68 per gram CO2 uitstoot boven de 70gr/km.


BPM voor benzine auto’s in 2012 berekenen

Voor een benzine auto met een CO2 emissie tot en met 102 gr/km geldt een vrijstelling voor de BPM. Vanaf 103 gr/km tot en met 159 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 101 per gram per kilometer. Vanaf 160 gr/km tot en met 237 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 121 per gram per kilometer over het meerdere boven 160 gr/km plus EUR 5.757. Vanaf 238 gr/km tot en met 242 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 223 per gram per kilometer over het meerdere boven 238 gr/km plus EUR 15.159. Vanaf 243 gr/km is de heffing EUR 559 per gr/km over het meerdere boven 243 gr/km plus EUR 16.310.


BPM voor diesel auto’s in 2012 in berekenen

Voor een diesel auto met een CO2 uitstoot tot en met 92 gr/km geldt een BPM vrijstelling. Vanaf 92 gr/km tot en met 143 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 101 per gram per kilometer. Vanaf 144 gr/km tot en met 211 gr/km geldt een CO2-heffing van EUR 121 per gram per kilometer over het meerdere boven 180 gr/km plus EUR 5.252. Vanaf 212 gr/km tot en met 225 gr/km geldt een CO2-heffing van EUR 223 per gram per kilometer over het meerdere boven 180 gr/km plus EUR 13.480. Vanaf 226 gr/km wordt EUR 559 per gr/km geheven over het meerdere boven 232 gr/km plus EUR 16.602.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!