BPM berekenen 2012 – tot 1 juli

De BPM berekening in 2012 komt voor vervuilende auto’s minder goed uit maar ‘subsidieert’ minder vervuilende auto’s. Gemiddeld genomen blijft de berekende BPM in 2012 ongeveer gelijk aan 2011.

BPM berekenen alleen voor eerste helft 2012

Deze regeling geldt alleen voor de eerste zes maanden van 2012. Per 1 juli 2012 komt een nieuwe regeling. Er komt dan onder meer een extra vierde schijf die de aankoop van extra vervuilende auto’s nog verder ontmoedigd. Onderstaande regeling geldt dus tot 1 juli 2012. Een auto importeren en gebruik maken van de periode in 2012 na 1 juli leest u verder op de BPM berekenen 2012 vanaf 1 juli pagina.


Variabele BPM in berekening 2012 verder omlaag

Het BPM percentage geheven over de netto catalogusprijs gaat verder omlaag naar 11,1% terwijl dit BPM percentage in 2011 nog 19.0% bedroeg.


Vaste BPM tarief in berekening 2012 omhoog

Het vaste BPM bedrag bij auto’s neemt toe, met name bij auto’s met een hoge CO2 uitstoot . De totale BPM bij auto’s met meer vervuilende motoren neemt toe en die van minder vervuilende neemt af. Voor een diesel en benzine gelden andere waarden waarop het vaste BPM bedrag berekend moet worden.

BPM berekenen voor benzine auto’s tot 1 juli 2012

Voor een benzine auto met een CO2 emissie tot en met 110 gr/km geldt een vrijstelling voor de BPM. Vanaf 111 gr/km tot en met  180 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 94 per gram per kilometer. Vanaf 181 gr/km tot en met 270 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 280 per gram per kilometer over het meerdere boven 180 gr/km plus EUR 6.580. Vanaf 271 gr/km is de heffing EUR 654 per gr/km over het meerdere boven 270 gr/km plus EUR 31.780.


BPM berekenen voor diesel auto’s in eerste helft van 2012

Ook voor een auto met een diesel verbandingsmotor met CO2 uitstoot tot en met 95 gr/km geldt net als in 2011 een BPM vrijstelling. Vanaf 96 gr/km  tot en met 155 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 94 per gram per kilometer. Vanaf 156 gr/km tot en met 232 gr/km geldt een CO2-heffing van EUR 280 per gram per kilometer over het meerdere boven 180 gr/km plus EUR 5.640. Vanaf 233 gr/km wordt EUR 654 per gr/km geheven over het meerdere boven 232 gr/km plus EUR 27.200.

De vaste korting van EUR 750 op zeer “milieuvriendelijke” auto’s zoals die nog in 2011 geldt verdwijnt.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!