BPM 2011

In 2011 zijn er kleine wijzigingen in de BPM regeling doorgevoerd ten opzichte van de regeling in 2010.

Verlaging BPM percentage en verhoging vast BPM bedrag bij veel CO2 uitstoot

Het BPM percentage is verlaagd naar 19.0% (in 2010 nog 27.4%). Echter, het vaste bedrag wordt hoger met name bij auto’s met een hoge CO2 uitstoot. Hierdoor is de totale BPM op milieuvriendelijke auto’s lager dan de BPM regeling die van toepassing was in 2010. Hoe dit werkt staat hieronder uiteengezet.


BPM voor benzine auto’s in 2011

Voor een benzine auto met een CO2 emissietot en met 110 gr/km geldt net als in 2010 een BPM vrijstelling. Vanaf 111 gr/km  tot en met  180 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 61 per gram per kilometer. Vanaf 181 gr/km tot en met 270 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 202 per gram per kilometer over het meerdere boven 180 gr/km plus EUR 4.270. Vanaf 271 gr/km is de heffing EUR 471 per gr/km over het meerdere boven 270 gr/km plus EUR 22.450.


BPM voor diesel auto’s in 2011

Ook voor een diesel auto met een CO2 uitstoot tot en met 95 gr/km geldt net als in 2010 een BPM vrijstelling. Vanaf 96 gr/km  tot en met 155 gr/km wordt de CO2-heffing EUR 61 per gram per kilometer. Vanaf 156 gr/km tot en met 232 gr/km geldt een CO2-heffing van EUR 202 per gram per kilometer over het meerdere boven 180 gr/km plus EUR 3.360. Vanaf 233 gr/km wordt EUR 471 per gr/km geheven over het meerdere boven 233 gr/km plus EUR 19.214.
Tevens blijft de vaste korting op de BPM van EUR 750 gelden voor benzine auto’s met een uitstoot van 111 tot en met 120 gr/km. Voor diesels is dat ook zo, alleen wordt deze vaste korting bij 96 tot en met 120 gr/km verkregen.

Bovenstaande BPM regeling loopt tot 1 januari 2012. Dan treedt de BPM regeling van 2012 in werking.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!